.

 .

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΞΙΟΣ

 

Στο οικοτροφείο παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα
 • Ψυχολογική στήριξη
 • Καλλιέργεια των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων
 • Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης
 • Μέριμνα για κοινωνικοπρονοιακά θέματα
 • Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και δημιουργική απασχόληση
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και δημιουργία κοινωνικού δικτύου.
 •  

Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του Οικοτροφείου αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, διοικητικό υπάλληλο, νοσηλευτές, φροντιστές και επιστημονικούς συνεργάτες. Σε 24ωρο πρόγραμμα εργασίας και μέσα σε αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία, δημιουργούν θεραπευτικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης των ενοίκων.

 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι:

 • Ενασχόληση με την ατομική υγιεινή και περιποίηση
 • Συμμετοχή των ενοίκων στις καθημερινές εργασίες φροντίδας του χώρου
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
 • Εργοθεραπεία
 • Εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων εξυπηρέτησης
 • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης (μουσική, χορός, θεατρικό παιχνίδι κ.α.)
 • Εκγύμναση και φυσιοθεραπεία
 • Έξοδοι στην κοινότητα
 • Εκδρομές με ψυχαγωγικό και μορφωτικό περιεχόμενο

Επιπλέον επιδιώκονται:

 • Η καλλιέργεια και πρακτική εφαρμογή αρχών και κανόνων ομαδικής διαβίωσης.
 • Η εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας με τις οικογένειες των ενοίκων και η διατήρηση τακτικής επικοινωνίας με το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον.
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και σχέσεων με την τοπική κοινωνία.