.

 .

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Οι υπηρεσίες της Δομής κατ' οίκον Ψυχιατρικής Νοσηλείας αναφέρονται παρακάτω και παρέχονται δωρεάν:

 • Ψυχιατρική διάγνωση, αξιολόγηση και παρακολούθηση
 • Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
 • Δικτύωση και διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κοι.Σ.Π.Ε., Κοινοτικές Δομές)
 • Κοινωνική Υπηρεσία – Κάλυψη κοινωνικοπρονοιακών αναγκών
 • Νοσηλευτικές παρεμβάσεις και εκτίμηση της σωματικής υγείας
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη της οικογένειας
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
 • Προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών στο κοινωνικό περιβάλλον
 • Επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη
 • Eνδυνάμωση με σκοπό την ενεργή συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη φροντίδα
 • Eνδυνάμωση με σκοπό την διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών, ως ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

 

LOGO_ESPA_ESTIA.jpg