.

 .

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΣΤΙΑ

 

Το Κέντρο Ημέρας Εστία είναι Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και ανήκει στο δίκτυο κοινοτικών επανενταξιακών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Προσφέρει ένα δημιουργικό περιβάλλον με ομαδικές κυρίως δραστηριότητες και απευθύνεται σε άτομα που ζουν στην κοινότητα και έχουν ιστορικό ψυχικής διαταραχής με σοβαρά  ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 

Τα άτομα που πρόκειται να γίνουν μέλη του Κέντρου Ημέρας Εστία διαμένουν στην ανατολική Θεσσαλονίκη ή όμορες  περιοχές της κεντρικής Θεσσαλονίκης και παραπέμπονται από υπηρεσία, φορέα ή ιδιώτη που έχει τη θεραπευτική ιατρική φροντίδα τους.

 

Η παραπομπή γίνεται με επικοινωνία και συμπλήρωση παραπεμπτικού σημειώματος, η πρώτη συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται μετά από ραντεβού και η ένταξη στις θεραπευτικές δραστηριότητες του Κέντρου Ημέρας αποφασίζεται από τη θεραπευτική ομάδα σε συνεργασία με τον παραπέμποντα. Παράγοντες αποκλεισμού αποτελούν η βίαιη αυτο- ή και ετεροκαταστροφική συμπεριφορά, καθώς και οι διαταραχές χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

 

Η τυπική διάρκεια παρακολούθησης του προγράμματος είναι 18 μήνες, με δυνατότητα μέχρι και 6μηνης παράτασης.

Η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν.

 

Το προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, ειδικό εκπαιδευτή, νοσηλευτή, ψυχίατρο ) και διοικητικούς υπαλλήλους. Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η κα Παπαϊωάννου Καλλιόπη, Ψυχίατρος.

 

Τα προγράμματα που εφαρμόζονται στοχεύουν στην:

  • Ενδυνάμωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου - μέλους καθώς και βελτίωση των ελλειμματικών  δεξιοτήτων του.
  • Ενθάρρυνση και ενίσχυση αλλαγών στις συμπεριφορές και συνήθειες που έχουν αποδειχθεί δυσλειτουργικές για το ίδιο το άτομο.
  • Βελτίωση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.
  • Συνεργασία με τους θεραπευτές των ατόμων και το τοπικό ή ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Υποβοήθηση της ακολουθούμενης θεραπευτικής αγωγής.
  • Συνεργασία με εργασιακές δομές της κοινότητας.
  • Συνεργασία με την οικογένεια, το γειτονικό και συγγενικό περιβάλλον, τους τοπικούς φορείς ( δήμοι, πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς ).

Απώτερος στόχος της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Εστία είναι η ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των μελών του.

 

Λειτουργεί καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, από τις 8:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ.. Πριν την αποχώρηση προσφέρεται γεύμα.