.

 .

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΞΙΟΣ

 

Το οικοτροφείο «ΑΞΙΟΣ» είναι μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που ανήκει στο δίκτυο κοινοτικών επανανταξιακών υπηρεσιών. Παρέχει στεγαστικές, θεραπευτικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένης φροντίδας υψηλής ποιότητας, σε 15 άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2003, με την ευθύνη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Έρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώς». Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του Οικοτροφείου αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, διοικητικό υπάλληλο, νοσηλευτές, φροντιστές και επιστημονικούς συνεργάτες. Σε 24ωρο πρόγραμμα εργασίας και μέσα σε αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία, δημιουργούν θεραπευτικό περιβάλλον φροντίδας και στήριξης των ενοίκων. Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η κα Παπαϊωάννου Καλλιόπη, Ψυχίατρος.