.

 .

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΘΩΝΑΣ

 

Το οικοτροφείο ΑΘΩΝΑΣ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Β' φάσης του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Είναι μια μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που λειτουργεί με βάση τις αρχές της Κοινωνικής, Κοινοτικής Ψυχιατρικής:

-         φροντίδα κοντά στον τόπο καταγωγής

-         αποϊδρυματοποίηση

-         κοινωνική επανένταξη

 

Η λειτουργία του ΑΘΩΝΑ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2003 με χρηματοδότηση και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στον ΑΘΩΝΑ φιλοξενούνται 15 ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας που στην πλειοψηφία τους κατάγονται από τη Χαλκιδική.  Για πολλά χρόνια διέμεναν στο Ψ.Ν.Θ., κυρίως λόγω έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος ή διαθέσιμων πόρων.

 

Στους ενοίκους του ΑΘΩΝΑ παρέχονται εξατομικευμένη θεραπεία και φροντίδα, με σεβασμό στις αξίες και την προσωπικότητα του καθενός.

 

Πολυκλαδική ομάδα εργαζομένων (ψυχολόγος, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργός, διοικητικός, απασχολησιοθεραπεύτρια, φροντιστές - γενικών καθηκόντων) και σύμβουλοι ιατροί ( ψυχίατρος, παθολόγος ), συνεργάζονται με αμοιβαιότητα, ώστε να παρέχεται το καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών στους ενοίκους.. Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η κα Τζιαφέρη-Παπαθανασίου Μαρία, Διοικητικός.

 

Είναι αυτονόητο, αλλά σημαντικό το γεγονός ότι και η πλειοψηφία των εργαζομένων κατάγεται ή διαμένει στη Χαλκιδική.