.

 .

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΣΤΙΑ


Η Κοινωνική Λέσχη (Δευτέρα και Πέμπτη, 5:30 μ.μ. έως 8:00 μ.μ. ) παρέχει επιπρόσθετες ευκαιρίες για ψυχαγωγία, διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, δημιουργική δραστηριότητα και συμμετοχή σε οργανωμένες εκδηλώσεις.