.

 .

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΣΤΙΑ

 

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά ψυχοθεραπευτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών ομαδικών κυρίως δραστηριοτήτων:

 • Μεγάλη Ομάδα (συμμετέχουν όλα τα μέλη του Κ.Η. «Εστία» και το προσωπικό)
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία Υποστηρικτικού Τύπου.
 • Ομάδα Έκφρασης - Επικοινωνίας.
 • Ομάδα Εικαστικών.
 • Ομάδα πολιτιστικών - video.
 • Ομαδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων.
 • Εξατομικευμένη εκπαίδευση σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες.
 • Θεραπευτικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Γνωστικών Ελλειμμάτων.
 • Ομάδα Εφημερίδας.
 • Εκμάθηση βασικών στοιχείων Η.Υ.
 • Ομάδα Επιτραπέζιων Παιχνιδιών.
 • Ομάδα Ψυχαγωγίας, Ομάδα Χορωδίας, εορταστικές εκδηλώσεις, οργανωμένες έξοδοι, εκδρομές.
 • Ομάδα Ψυχοεκπαίδευσης των συγγενών των μελών, οικογενειακές παρεμβάσεις, Αγωγή Κοινότητας.