.

 .

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ


Το ημερήσιο πρόγραμμα του Κέντρου περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτικές ομάδες υποστηρικτικού τύπου, εκπαιδευτικές-κοινωνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Eπιπλέον, στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνεται και η συνεργασία με κοινοτικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της Κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας και την καλύτερη ψυχοκοινωνική προσαρμογή και αποκατάσταση των μελών.