ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Της ΑμΚΕ «ΣΥΝΘΕΣΗ»

Κάντε Κλικ Εδώ για Λεπτομέρειες.

ΦΕΚ 96 Α 1999 | ΦΕΚ145 Α 2014  | ΦΕΚ1811 Β  2017

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ