ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑμΚΕ «ΣΥΝΘΕΣΗ»

Κάντε κλικ εδώ για σχετικές Λεπτομέρειες...

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ